Proběhlé koncerty

21/10/2016 Oslavy 10. výročí Coruscante

Pojďte se zpěváky z Coruscante oslavit jejich desetileté výročí! Zažijte tu obrovskou sílu hudby a načerpejte díky ní radost, pohodu a energii do našich všedních dnů!

7/10/2016 Noc s Coruscante

Zažijte Coruscante nejen poslechem, ale i v hudebním workshopu, staňte se na chvíli součást sboru a zazpívejte si s námi.

zobrazit všechny proběhlé koncerty

Kolaříková Anna, sbormistryně
tel.: 777 047 083
e-mail: ankolarik@post.cz

Děkujeme těmto partnerům za podporu